Hvordan bytte til Loette


Bytte fra en annen kombinasjons p-pille

Bytte fra p-piller med 21 tabletter på hvert brett: Man gjør seg ferdig med brettet og begynner deretter helst på Loette neste dag uten avbrudd, og ikke senere enn dagen etter den vanlige tablettfrie perioden.

Bytte fra p-piller med 28 tabletter på hvert brett: Dersom det nåværende brettet med p-piller inneholder inaktive tabletter, behøver man ikke å ta disse, men skal helst begynne rett på Loette neste dag, og ikke senere enn dagen etter perioden med inaktive tabletter.
 

Bytte fra minipiller

Ved bytte fra minipiller  kan man starte med Loette 28 når som helst i menstruasjonssyklusen, dagen etter at man har sluttet med minipillen.
Kvinnen bør anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar tablettene.

 

Bytte fra injeksjon, implantat eller spiral

Dersom man bytter fra implantat skal man begynner på Loette dagen etter at implantatet er fjernet.
Dersom man bytter fra injeksjon skal man begynne på Loette den dagen man skulle fått neste injeksjon.
Dersom man bytter fra spiral (som bare inneholder progestin) skal man begynne på Loette dagen etter at spiralen er tatt ut.
I alle disse situasjonene bør kvinnen anbefales å bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene hun tar tablettene.

 

Oppstart etter fødsel/spontanabort/svangerskapsavbrudd

Se Loette SPC pkt 4.2, 21.08.2018 

PP-LOE-NOR-0033