Glemte p-piller

Beskyttelse mot graviditet kan være redusert dersom tabletter glemmes og spesielt dersom tabletter glemmes på en slik måte at den tablettfrie perioden forlenges.


Glemt rosa p-pille

Det er mindre enn 12 timer siden man skulle tatt p-pillen:
Den glemte p-pillen tas så snart man kan og den neste p-pillen tas til vanlig tid. Når det er mindre enn 36 timer siden man tok forrige p-pille er man fortsatt beskyttet mot graviditet.

Det er mer enn 12 timer siden man skulle tatt p-pillen: 
1. Den glemte p-pillen tas så snart man kan.
2. Den neste p-pillen tas til vanlig tid, selv om det betyr at man må ta 2 piller på samme dag.
3. Man fortsetter så å ta p-pillene som vanlig.

Man er mindre sikker hvis det går mer enn 36 timer fra man tok en p-pille til man tar den neste. Man må bruke kondom dersom man har samleie de neste 7 dagene.

Glemt en av de 7 siste rosa p-pillene:
1. Den glemte p-pillen tas så snart man kan.
2. Den neste p-pillen tas til vanlig tid, selv om det betyr at man må ta 2 piller på samme dag.
3. Man fortsetter så å ta p-pillene som vanlig. 
4. Når man er ferdig med de rosa p-pillene på brettet skal man kaste de hvite p-pillene og begynne på de rosa p-pillene på et nytt brett. Da vil man ikke få en blødning før man kommer til de hvite p-pillene på det neste brettet.

Man må bruke annen prevensjon som kondom dersom man har samleie de neste 7 dagene.

Glemt hvit p-pille

Hvis man glemmer en hvit p-pille har det ingen betydning, men det er viktig å starte på nytt brett på riktig ukedag. Det skal ikke gå mer enn 7 dager fra man tok siste rosa p-pille på et brett til man tar første rosa p-pille på neste brett. Hvis det går mer enn 7 dager mellom siste rosa p-pille på et brett til første rosa p-pille på neste brett, vil beskyttelse mot graviditet være nedsatt.


Dersom man glemmer en av de inaktive tablettene spiller dette ingen rolle, forutsatt at man starter på nytt brett den 8. dagen.
 

Referanse:

Loette SPC pkt. 4.2, 21.08.2018

PP-LOE-NOR-0033