Glemte p-piller

Beskyttelse mot graviditet kan være redusert dersom tabletter glemmes og spesielt dersom tabletter glemmes på en slik måte at den tablettfrie perioden forlenges.

Forutsatt at kvinnen er mindre enn 12 timer forsinket i å ta aktiv tablett, skal hun ta den så snart hun husker det og de videre tablettene skal tas til vanlig tid.

Dersom hun er mer enn 12 timer forsinket i å ta aktiv tablett, kan prevensjonsbeskyttelsen være redusert.

Kvinnen skal ta den glemte tabletten så snart hun husker det, selv om dette betyr at hun må ta to tabletter på en dag. Hun fortsetter deretter å ta tablettene til vanlig tid. I tillegg må hun bruke annen prevensjon, som kondom, i de neste 7 dagene. Hvis kvinnen tar den siste aktive tabletten før 7-dagers perioden med tilleggsprevensjon er over og en ikke-hormonell prevensjonsmetode er anvendt, skal hun unnlate å ta alle de inaktive tablettene i pakningen og starte på en ny pakning dagen etter at hun har tatt den siste aktive tabletten fra det aktuelle brettet. Dette beskytter mot et utvidet avbrudd i inntak av aktive tabletter og derved reduseres risikoen for ovulasjon. Det er liten sannsynlighet for at kvinnen vil få blødning før i perioden med inaktive tabletter på det andre brettet, men spor- eller gjennombruddsblødning kan inntreffe på dager med inntak av aktive tabletter. Hvis kvinnen ikke har gjennombruddsblødning etter at alle tablettene på det andre brettet er inntatt, skal graviditet utelukkes før tablettinntaket fortsetter.

Dersom man glemmer en av de inaktive tablettene spiller dette ingen rolle, forutsatt at man starter på nytt brett den 8. dagen.
 

Referanse:

Loette SPC pkt. 4.2, 24.07.2017

PP-LOE-NOR-0031