Beskyttelse mot graviditet 

P‑pillen er nesten helt sikker om den brukes riktig. Omtrent en av 100 p‑pillebrukere blir gravide hvert år. Glemmer man å ta p‑pillen vil sjansen for å bli gravid øke.1

Om man har småblødninger er p-pillen like sikker, så lenge man har tatt p-pillen riktig (uten å hoppe over en eneste p-pille).

Hvis det går mer enn 36 timer fra man tar en p-pille til man tar neste er man mindre sikker. Dette gir økt mulighet for å bli gravid, særlig hvis man har glemt en av de 7 første eller noen av de siste rosa p-pillene på brettet.

Referanse:

1. Wiegratz and Thaler, Hormonal contraception: What kind, when, and for whom? Deutches Arzteblatt, 2011, 108, 28-29, 495-506

PP-LOE-NOR-0033