Loette logo

Loette 28 er en p-pille som brukes for å forhindre graviditet 

Legemiddelverket anbefaler Loette som ett av førstevalgene til jenter som ønsker en kombinasjons-p-pille1. Studier viser at slike “annengenerasjons” kombinasjonsp-piller gir lavest risiko for blodpropp2.

* i gruppen kombinasjons-p-piller
 

Viktig informasjon fra Statens legemiddelverk til forskrivere 

Legemiddelverket har utarbeidet en sjekkliste for forskrivere av hormonell prevensjon. På deres nettsider finnes nyttig informasjon om p-piller og blodpropp både til forskriver og brukere av prevensjon. 

Les mer på Legemiddelverkets nettsider
 


Tryggere bruk av p-piller

Alle p-piller av kombinasjonstypen gir en liten økning i risiko for blodpropp, og noen kvinner bør velge annen prevensjon. Grundig vurdering av alle som skal begynne med p-piller, informasjon om bivirkninger og risikofaktorer, samt rask oppfølging ved mistanke om blodpropp er viktig.


 Ref.: Statens legemiddelverk (29.06.2016)
 


 

Nyttig om Loette

Referanser:

1. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler, publisert på www.legemiddelverket.no 22.06.2016 (sett 28.11.2018).
2. Lidegaard Ø, Nielsen LH, Skovlund CW. Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study. 2001-9 BMJ 2011;343 :d6423

PP-LOE-NOR-0033