NOR-SWITCH studien

NOR-SWITCH er den første randomiserte kontrollerte studien som evaluerer effekten av å bytte fra Remicade til Inflectra/CT-P13 (infliksimab)1

Se NOR-SWITCH studiedesign

Stabile pasienter som byttet til CT-P13 opplevde ingen forskjell i forverring av sykdommen på tvers av alle indikasjoner enn sammenlignet med de som forble på Remicade#1

Forverring av sykdommen ved uke 52¶1

Adaptert fra Jørgensen KK, et al. 2017.
¶Primært endepunkt.

Det ble sett tilsvarende bivirkninger for stabile pasienter som byttet fra Remicade til CT-P13 sammenlignet med de som forble på Remicade1

Behandlingstrengende bivirkninger1

Adaptert fra Jørgensen KK, et al. 2017.
Sikkerhetspopulasjon.

 

Footnotes
†Remicade is a registered trademark of MSD.
‡CT-P13 is marketed under different brand names including Inflectra and Remsima.
§According to a prespecified margin of 15%. The study was not powered to show non-inferiority in individual diseases.
#Only single one-way switching from Remicade to CT-P13 was examined in this study.
 ¶The NOR-SWITCH trial included only patients on Remicade and CT-P13; its findings do not support that any other biosimilars of infliximab can achieve the same result.
CI, Confidence interval; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, Inflammatory bowel disease; RCT, Randomised controlled trial.

 

Relaterte terapiområder

Referanse:
1. Jørgensen KK, Olsen IC, Goll GL et al, Switching from originator infliximab to biosimilar CT-P13 compared with maintained treatment with originator infliximab (NOR-SWITCH): a 52-week, randomised, double-blind, non-inferiority trial, Lancet 2017; 389: 2304–16
PP-IFA-NOR-0027