Introduksjon til Inflectra

Inflectra/CT-P13 er det første godkjente biotilsvarende legemidlet til infliximab1

  • Dokumentert sammenlignbar effekt og sikkerhet med Remicade‡ i kliniske studier for RA og AS1
  • Via ekstrapolering ble det gitt en lisens fra EU-kommisjonen for alle de samme kliniske indikasjonene som Remicade§1-3

 

Les mer om klinisk utprøving i IBD Les mer om real-word-evidence 


Inflectra er et betennelseshemmende legemiddel som inneholder virkestoffet infliximab. Det benyttes vanligvis når konvensjonell behandling ikke lykkes, hos voksne med følgende terapiområder2:

 

  • Revmatoid artritt (en sykdom i immunsystemet som forårsaker betennelse i leddene). Innen dette terapiområdet benyttes Inflectra med metotreksat.
  • Crohns sykdom (en sykdom som forårsaker betennelse i fordøyelseskanalen), når sykdommen er moderat til alvorlig eller når det forekommer fistler.
  • Ulcerøs kolitt (en sykdom som gir betennelser og sår i tarmens slimhinne) i alvorlige aktive tilfeller.
  • Ankyloserende spondyloartritt (en sykdom som gir betennelse og smerter i ledd i ryggen) i alvorlige aktive tilfeller.
  • Psoriasisartritt (betennelse i leddene som inntreffer sammen med psoriasis). I dette terapiområdet benyttes Inflectra med metotreksat, hvis det ikke forekommer eksklusjonskriterier for metotreksat.
  • Psoriasis (en sykdom som gir røde, flassende områder i huden).

Inflectra benyttes også hos pasienter mellom 6 og 17 år med alvorlig, aktiv Crohns sykdom eller alvorlig, aktiv ulcerøs kolitt, når de ikke responderer på eller ikke kan ta andre legemidler eller behandlinger2.


Fullstendig indikasjonsordlyd for Inflectra


Inflectra er et "biotilsvarende legemiddel". Dette betyr at Inflectra ligner på et biologisk legemiddel (referansemedisin) som allerede er godkjent av EU, at Inflectra og referansemedisinen inneholder det samme virkestoffet. Referansemedisinen for Inflectra er Remicade1.

Relaterte terapiområder

Referanser:

1. European Public Assessment Report: INFLECTRA®. Available here. Accessed December 2017.
2. Inflectra SPC, 24.10.2018
3. European Medicines Agency. Guidelines on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies – non-clinical and clinical issues. Available here. Accessed December 2017.

PP-IFA-NOR-0036