Inflectra oppbevaring og holdbarhet
 

Oppbevaring

Oppbevares i kjølskap (2 °C - 8 °C).

For oppbevaringsbetingelser ved høyst 25 °C før rekonstituering av legemiddelet, se ovenfor.
For oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering av legemiddelet, se nedenfor.
 

Holdbarhet

Før rekonstituering
60 måneder ved 2 °C – 8 °C. 

Inflectra kan oppbevares ved temperaturer opp til maksimum 25 °C i en enkelt periode på inntil 6 måneder, men ikke utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den nye utløpsdatoen må skrives på kartongen. Når Infelctra først er fjernet fra kjølig lagring må det ikke settes tilbake i kjøleskap igjen.1


Etter rekonstituering
Den rekonstituerte oppløsningen har vist kjemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved 25 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet brukes så snart som mulig, men innen 3 timer etter rekonstituering og fortynning. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og oppbevaringsforhold før bruk brukerens eget ansvar og skal ikke være lenger enn 24 timer ved 2 til 8 °C.1
 


Før/under oppstart av Inflectra
Trinn for trinn rekonstituering
Infusjon av Inflectra
Nyttige tips - unngå skumdannelse

Relaterte terapiområder

Referanse:
1. Inflectra SPC, 27.02.2018
PP-IFA-NOR-0024