Hvordan virker Fragmin?

Se video under hvordan Fragmin binder seg til antitrombin og dette komplekset, via aktivering av koagulasjonsfaktorer, akselerer hemmingen av Faktor Xa og trombin.

PP-FRA-NOR-0297

Relaterte terapiområder

PP-FRA-NOR-0177