Hvordan oppbevare Fragmin

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Spesielle forhåndsregler for destruksjon og annen håndtering:
Fragmin injeksjonsvæske kan blandes med isoton natriumklorid (9 mg/ml) eller isoton glukose (50 mg/ml) infusjonsvæsker i glassflasker eller plastikk beholdere. Blandbarhet med andre oppløsninger er ikke undersøkt.

Relaterte terapiområder

Referanse:

Fragmin SPC pkt. 6.4, 6.6, 18.04.2016

PP-FRA-NOR-0177