Fragmin logo

Fragmin er et lavmolekylært heparin med antitrombotiske egenskaper

Den antitrombotiske effekten av dalteparin natrium virker ved å akselerere hemmingen av Faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding av antitrombin (AT).

Pasienter som får foreskrevet Fragmin, skal stå på Fragmin i kort eller lengre periode avhengig av indikasjonen. 

Mange av pasientene injiserer selv hjemme og for å sikre at pasienten/pårørende gjør dette riktig, har Pfizer laget en kort og enkel demonstrasjonsfilm som viser hvordan man utfører riktig injeksjonsteknikk.

Filmen finnes på norsk og engelsk.

Nyttig om Fragmin

Referanse:

Fragmin SPC, 18.04.2016

Preparatomtale
PP-FRA-NOR-0160