Fragmin logo

Fragmin er et lavmolekylært heparin med antitrombotiske egenskaper

Den antitrombotiske effekten av dalteparin natrium virker ved å akselerere hemmingen av Faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding av antitrombin (AT).

Pasienter som får foreskrevet Fragmin, skal stå på Fragmin i kort eller lengre periode avhengig av indikasjonen. 

Mange av pasientene injiserer selv hjemme og for å sikre at pasienten/pårørende gjør dette riktig, har Pfizer laget en kort og enkel demonstrasjonsfilm som viser hvordan man utfører riktig injeksjonsteknikk.

Filmen finnes på norsk og engelsk.

Nyttig om Fragmin

Relaterte terapiområder

Referanse:

Fragmin SPC, 18.04.2016

PP-FRA-NOR-0184