Hvordan oppbevare Ecalta

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). 
Kan også oppbevares ved høyere temperatur (opptil 25°C) i maksimalt 96 timer, og pulveret kan settes tilbake i kjøleskap for videre oppbevaring.

Rekonstituert oppløsning
Den rekonstituerte oppløsningen kan oppbevares ved opptil 25 ºC i inntil 24 timer.
Kjemisk og fysisk stabilitet for den rekonstituerte oppløsningen er vist i 24 timer ved 25 ºC.
Av mikrobiologiske hensyn kan den rekonstituerte oppløsningen brukes i inntil 24 timer etter lagring ved 25 ºC, forutsatt tilberedning med aseptisk teknikk.

Infusjonsoppløsning
Infusjonsoppløsningen kan oppbevares ved 25 ºC i 48 timer eller oppbevares frossent i minst 72 timer. 
Kjemisk og fysisk stabilitet for infusjonsoppløsningen er vist i 48 timer ved 25 ºC. 
Av mikrobiologiske hensyn kan infusjonsoppløsningen brukes i inntil 48 timer etter tilberedning ved oppbevaring ved 25 ºC, forutsatt tilberedning med aseptisk teknikk. 

Referanse:

Ecalta SPC pkt. 6.3 og 6.4, 24.10.2018
 

PP-ERA-NOR-0069