Dalacin vagitorier og vaginalkrem

 

Dalacin vagitorier

Indikasjoner

Bakteriell vaginose.

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.
 

Dosering og administrasjonsmåte

1 vagitorie intravaginalt hver kveld i 3 dager.
Barn: Bruk hos barn under 16 år har ikke vært undersøkt.
Eldre: Bruk hos personer over 65 år har ikke vært undersøkt.
Nedsatt nyrefunksjon: Bruk hos personer med nedsatt nyrefunksjon har ikke vært undersøkt.

Bruksanvisning:

  1. Ta ut vagitorien fra folien
  2. Ligg på ryggen med knærne trukket opp mot brystet
  3. Sett vagitorien inn i skjeden. Bruk langfingeren og dytt så langt inn som mulig uten at det er ubehagelig

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor klindamycin eller linkomycin, eller hardfett (basisen i stikkpiller, som består av en blanding glyserider av mettede fettsyrer).
Dalacin vagitorier er også kontraindisert hos personer som tidligere har hatt antibiotika-assosiert kolitt.
 

Dalacin vaginalkrem

Indikasjoner

Bakteriell vaginose.

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.
 

Dosering og administrasjonsmåte

En fylt applikator (5 g) intravaginalt hver kveld i 7 dager.
En fylt applikator med (5 g) vaginalkrem inneholder klindamycinfosfat tilsvarende 100 mg klindamycin.
Barn: Bruk hos barn under 16 år har ikke vært undersøkt.

Bruksanvisning:

  1. Fjern korken. Skru fast en plastapplikator på skruenden av tuben
  2. Rull sammen enden av tuben, og klem forsiktig enden slik at kremen presses inn i applikatoren. Applikatoren er fylt når stempelet når sitt endepunkt
  3. Skru applikatoren fra tuben og skru korken på igjen
  4. Legg deg på ryggen og hold applikatoren om hylsen. Før den så langt inn i skjeden som mulig uten at det er ubehagelig
  5. Trykk forsiktig stempelet helt ned
  6. Trekk forsiktig applikatoren ut av skjeden og kast den

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor klindamycin eller linkomycin eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.
Dalacin vaginalkrem er også kontraindisert hos personer som tidligere har hatt antibiotika-assosiert kolitt.

 

Referanser:

Dalacin vaginalkrem SPC pkt. 4.1, 4.2 og 4.3, 13.11.2014
Dalacin vagitorier SPC pkt. 4.1, 4.2 og 4.3, 13.11.2014

PP-DAL-NOR-0005