Dalacin liniment, emulsjon

Indikasjoner

Acne vulgaris resistent mot annen lokalbehandling.
Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering og administrasjonsmåte

Et tynt lag appliseres 2 ganger daglig på de affiserte områdene. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder. Behandlingsfrie perioder anbefales.

Administrasjonsmåte

  1. Rengjør og tørk av det hudparti som skal behandles
  2. Flasken rystes godt
  3. Påfør et tynt lag av Dalacin liniment på det hudparti som skal behandles. Påfør bare litt liniment av gangen og unngå berøring av øyne og munn
  4. Hvis Dalacin liniment likevel kommer inn i øynene, skylles godt med rennende vann.

Liniment, emulsjon er spesielt gunstig når huden ikke er fet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor klindamycin,linkomycin, eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 i preparatomtalen. Dalacin liniment, emulsjon er kontraindisert hos personer som tidligere har hatt antibiotikaassosiert kolitt.

Referanse:

Dalacin liniment, emulsjon SPC pkt. 4.1, 4.2 og 4.3, 15.01.2015

PP-DAL-NOR-0005