Dalacin kapsler

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av stafylokokker, streptokokker og pneumokokker hos pasienter som er allergiske overfor penicillin, og pasienter med infeksjoner fremkalt av betalaktamaseproduserende organismer. Anaerobe infeksjoner, spesielt fremkalt av Bacteroides fragilis. Bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør foretas.

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.
 

Dosering og administrasjonsmåte

Voksne: 1 kapsel á 150 mg x 4. I alvorlige tilfeller fordobles dosen.
Barn: 1 kapsel á 75 mg x 4. I alvorlige tilfeller fordobles dosen.

Dalacin kapsler skal kun brukes av barn som klarer å svelge kapsler. Dersom kapsler ikke er egnet for å gi korrekt dose til behandling av barn, kan man eventuelt bruke Dalacin granulat til mikstur, oppløsning.

Dosering ved spesifikke indikasjoner
Behandling av betahemolytiske streptokokker bør vare i minst 10 dager.


Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor klindamycin eller linkomycin, eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.

Referanse:

Dalacin kapsler SPC pkt. 4.1, 4.2 og 4.3, 10.04.2018

PP-DAL-NOR-0005