Dalacin indikasjoner
 

Dalacin vaginalkrem, vagitorier:

Bakteriell vaginose. 
 

Dalacin liniment:

Acne vulgaris resistent mot annen lokal behandling.
 

Dalacin kapsler, granulat til mikstur, injeksjonsvæske:

Alvorlige infeksjoner forårsaket av stafylokokker, streptokokker og pneumokokker hos pasienter som er allergiske overfor penicillin, og pasienter med infeksjoner fremkalt av betalaktamaseproduserende organismer. Anaerobe infeksjoner, spesielt fremkalt av Bacteroides fragilis. Bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør foretas.
 

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Referanser:

Dalacin liniment, emulsjon SPC pkt. 4.1, 15.01.2015
Dalacin viginalkrem SPC pkt. 4.1, 13.11.2014
Dalacin vigitorier SPC pkt. 4.1, 13.11.2014
Dalacin granulat til mikstur SPC pkt. 4.1, 10.04.2018
Dalacin injeksjonsvæske SPC pkt. 4.1, 10.04.2018
Dalacin kapsler SPC pkt. 4.1, 10.04.2018

PP-DAL-NOR-0005