Dalacin granulat til mikstur

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av stafylokokker, streptokokker og pneumokokker hos pasienter som er allergiske overfor penicillin, og pasienter med infeksjoner fremkalt av betalaktamaseproduserende organismer. Anaerobe infeksjoner, spesielt fremkalt av Bacteroides fragilis. Bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør foretas.

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.
 

Dosering og administrasjonsmåte

Barn: 1 måleskje (5 ml) x 4. I alvorlige tilfeller fordobles dosen. Ved alvorlige infeksjoner anbefales at barn ikke gis mindre enn 300 mg/dag uansett kroppsvekt. Alternativt 8-25 mg/kg/dag.
Behandling av betahemolytiske streptokokker bør vare i minst 10 dager.
 

Oppbevaring av Dalacin mikstur 

Miksturen skal oppbevares ved høyst 25oC, den skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 

Tilberedning av Dalacin mikstur 

Dalacin granulat til mikstur leveres som tørrsubstans i forseglede flasker. Løsningen tilberedes på apotek, der granulatet løses i 60 ml renset vann, dette gir 80 ml ferdig mikstur som har en konsentrasjon på 15 mg/ml.
 

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor klindamycin eller linkomycin, eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.

Referanse:

SPC Dalacin granulat til mikstur pkt. 4.1, 4.2, 4.3, 6.4, 6.6, 10.04.2018

PP-DAL-NOR-0006