Dalacin dosering

Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.Dalacin kapsler

Voksne: 1 kapsel á 150 mg x 4. I alvorlige tilfeller fordobles dosen.

Pediatrisk populasjon
Barn: 1 kapsel á 75 mg x 4. I alvorlige tilfeller fordobles dosen.
Dalacin kapsler skal kun brukes av barn som klarer å svelge kapsler. Dersom kapsler ikke er egnet for å gi korrekt dose til behandling av barn, kan man eventuelt bruke Dalacin granulat til mikstur, oppløsning.

Dosering ved spesifikke indikasjoner
Behandling av betahemolytiske streptokokker bør vare i minst 10 dager.

Granulat til mikstur

Pediatrisk populasjon 1 måleskje (5 ml) x 4. I alvorlige tilfeller fordobles dosen. Ved alvorlige infeksjoner anbefales at barn ikke gis mindre enn 300 mg/dag uansett kroppsvekt. Alternativt 8-25 mg/kg/dag.
Behandling av betahemolytiske streptokokker bør vare i minst 10 dager.

Injeksjonsvæske

Voksne: 600-2700 mg/dag fordelt på 2-4 like store doser. Ved livstruende infeksjoner har opptil 4,8 g vært gitt i.v. til voksne. Det anbefales ikke å gi mer enn 600 mg i.m. i en injeksjon.

Pediatrisk populasjon
Barn >1mnd.: 10-40 mg/kg/dag fordelt på 3-4 like store doser.
Behandling av betahemolytiske streptokokker bør vare i minst 10 dager.

Administrasjonsmåte

Dalacin injeksjonsvæske skal brukes ufortynnet ved intramuskulær administrasjon.
Dalacin injeksjonsvæske skal fortynnes før bruk ved intravenøs administrasjon. For instruksjoner vedrørende fortynning av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6. Hvis preparatet gis i.v., bør det gis som korttidsinfusjoner. Serumkonsentrasjonen påvirkes ikke vesentlig av hemodialyse.

Infusjonshastigheten bør ikke overstige 30 mg/min. De vanlige infusjonshastighetene er:

Dose (mg)  Væskevolum (ml)  Tid (minutter)
300 50 10
600 50 20
900 50-100 30
1200 100 40

Det anbefales ikke administrert mer enn 1200 mg i en enkelt infusjon, og varigheten pr. infusjon bør ikke overskride 1 time.


Dalacin vaginalkrem

En fylt applikator (5g) intravaginalt hver kveld i 7 dager. En fylt applikator med (5 g) vaginalkrem inneholder klindamycinfosfat tilsvarende 100 mg klindamycin.
Pediatrisk populasjon Bruk hos barn under 16 år har ikke vært undersøkt.

Dalacin vagitorier

1 vagitorie intravaginalt hver kveld i 3 dager.

Pediatrisk populasjon: Bruk hos barn under 16 år har ikke vært undersøkt.
Eldre: Bruk hos personer over 65 år har ikke vært undersøkt.  
Nedsatt nyrefunksjon: Bruk hos personer med nedsatt nyrefunksjon har ikke vært undersøkt.

Administrasjonsmåte

  • Ta ut vagitorien fra folien
  • Ligg på ryggen med knærne trukket opp mot brystet
  • Sett vagitorien inn i skjeden. Bruk langfingeren og dytt så langt inn som mulig uten at det er ubehagelig


Dalacin liniment (emulsjon)

Et tynt lag appliseres 2 ganger daglig på de affiserte områdene. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder. Behandlingsfrie perioder anbefales.

Administrasjonsmåte

  1. Rengjør og tørk av det hudparti som skal behandles
  2. Flasken rystes godt
  3. Påfør et tynt lag av Dalacin liniment på det hudparti som skal behandles. Påfør bare litt liniment av gangen og unngå berøring av øyne og munn
  4. Hvis Dalacin liniment likevel kommer inn i øynene, skylles godt med rennende vann

Liniment, emulsjon er spesielt gunstig når huden ikke er fet.

Referanser:

Dalacin liniment, emulsjon SPC pkt. 4.2, 15.01.2015
Dalacin viginalkrem SPC pkt. 4.2, 13.11.2014
Dalacin vigitorier SPC pkt. 4.2, 13.11.2014
Dalacin granulat til mikstur SPC pkt. 4.2, 10.04.2018
Dalacin injeksjonsvæske SPC pkt. 4.2, 10.04.2018
Dalacin kapsler SPC pkt. 4.2, 10.04.2018

PP-DAL-NOR-0005