Dalacin bivirkninger

Dalacin kapsler

Vanlige (>1/100 til <1/10):
Diaré, magesmerter, pseudomembranøs kolitt, unormale leverfunksjonstester.

Dalacin injeksjonsvæske, oppløsning

Vanlige (>1/100 til <1/10):
Tromboflebitt ved i.v., kan minimaliseres ved dyp i.m. og ved å unngå bruk av veneflon, pseudomembranøs kolitt, makulopapuløst utslett, unormale leverfunksjonstester.

Dalacin mikstur

Vanlige (>1/100 til <1/10):
Eosinofili, diaré, pseudomembranøs kolitt, makulopapuløst utslett, unormale leverfunksjonstester.

Dalacin liniment, emulsjon, oppløsning

Svært vanlige (>1/10):
Hudirritasjon, urtikaria, tørr hud

Vanlige (>1/100 til <1/10):
Seborré, svie, erytem 

Dalacin vaginalkrem

Svært vanlige (>1/10):
Vulvovaginal candida

Vanlige (>1/100 til <1/10):

Øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, candidiasis, soppinfeksjon, vulvovaginitt, magesmerter, forstoppelse, diarè, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, smaksforstyrrelser, kløe, utslett, ryggsmerter, glykosuri, proteinuri, unormal fødsel, vulvovaginale fortstyrrelser, vulvovaginale smerter, menstruasjonsforstyrrelser, metroragi, utflod.

Dalacin vagitorie

Vanlige (>1/100 til <1/10):

Pyelonefritt, vaginalinfeksjon, oppkast, utslett, ryggsmerter, dysuri, menstruasjonsforstyrrelser, utflod, smerter, feber, lokalisert ødem, smerter/kløe på applikasjonsstedet.

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se preparatomtalen.

Referanser:

Dalacin liniment, emulsjon SPC pkt. 4.8, 15.01.2015
Dalacin viginalkrem SPC pkt. 4.8, 13.11.2014
Dalacin vigitorier SPC pkt. 4.8, 13.11.2014
Dalacin granulat til mikstur SPC pkt. 4.8, 10.04.2018
Dalacin injeksjonsvæske SPC pkt. 4.8, 10.04.2018
Dalacin kapsler SPC pkt. 4.8, 10.04.2018

PP-DAL-NOR-0005