Dalacin er et antibiotikum som virker overfor infeksjoner framkalt av gram-positive kokker og anaerobe bakterier.

Dalacin er tilgjengelig i flere ulike legemiddelformer som brukes ved ulike typer infeksjoner. 
 

Effekt

Klindamycin er aktiv mot mange gram-positive aerobe og mot gram-positive og gram-negative anaerobe mikroorganismer. Det er aktivt in vitro mot organismer assosiert med bakteriell vaginose, inkludert Gardnerella vaginalis, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Mycoplasma hominis og anaerobe mikroorganismer (Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp.)
 

Virkningsmekanisme

Klindamycin hemmer bakterienes proteinsyntese ved å påvirke bakterienes ribosomer. Substansen binder seg fortrinnsvis til 50S subenheten i ribosomene og påvirker initiering av peptidkjedesyntesen. Klindamycinfosfat er inaktivt in vitro, men hydrolyseres hurtig in vivo til det antibakterielt aktive klindamycin.

 

Dalacin indikasjonerDalacin dosering

PP-DAL-NOR-0002