Celebra indikasjon

Symptomlindring hos voksne ved behandling av artrose (OA), revmatoid artritt (RA) og Bekhterevs sykdom. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.
 

Referanse:

Celebra SPC pkt. 4.1, 02.10.2017

PP-GEP-NOR-0713