Caverject Dual sikkerhetsinformasjon

Caverject Dual bør ikke brukes:

  • til pasienter med tilstander som kan gjøre dem predisponert for priapisme, som sigdcelle-anemi (manifest eller latent), multippelt myelom eller leukemi; eller ved anatomisk deformert penis (angulering, kavernøs fibrose, fimose, Peyronies sykdom)
  • ved penisimplantater
  • når seksuell aktivitet er upassende/kontraindisert (f.eks. ved alvorlig hjertesykdom). Brukes med forsiktighet til pasienter som har hatt TIA eller ved ustabil kardiovaskulær sykdom

Underliggende medisinske årsaker til erektil dysfunksjon (ED) bør diagnostiseres og behandles før Caverject Dual brukes. 

Forlenget ereksjon og/eller priapisme kan forekomme. Lege kontaktes umiddelbart hvis ereksjonen varer i ≥4 timer.  Smertefull ereksjon er vanligere ved anatomisk deformasjon av penis. Penil fibrose kan opptre etter administrering av Caverject Dual. 

Pasienter på antikoagulantia kan ha økt tendens til blødning etter intrakavernøse injeksjoner. Blødning på injeksjonsstedet gir økt risiko for smitteoverføring til partner ved blodoverførbare sykdommer. 

Muligheten for misbruk av Caverject Dual bør vurderes hos pasienter med psykiatrisk sykdom eller avhengighet. 

Seksuell stimulering og samleie kan føre til hjerte- eller lunge-episoder hos pasienter med koronar hjertesykdom, kongestiv hjertesvikt eller lungesykdom. Caverject Dual bør brukes med forsiktighet. 

Alprostadil kan gi økt effekt av antihypertensiva, vasodilaterende midler, antikoagulantia og hemmere av blodplateaggregasjonen. 

Effekten av annen behandling i kombinasjon med alprostadil mot ED (f.eks. sildenafil) eller andre legemidler som forårsaker ereksjon (f.eks. papaverin) er ikke undersøkt. Caverject Dual er ikke anbefalt sammen med andre preparater til behandling av ED.

Ved administrering benyttes en svært tynn nål. Gode instruksjoner om håndtering og injeksjonsteknikk kan redusere risikoen for at nålen brekker. Nåler som blir bøyd må ikke brukes, og en må ikke forsøke å rette ut en bøyd nål, men tas fra sprøyten, kastes og erstattes av ny ubrukt og steril nål. Kirurgisk fjerning kan være nødvendig om nålen brekker og en del blir stående igjen i penis. 

Se Caverject Dual preparatomtale for fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger for Caverject Dual.

Relaterte terapiområder

Referanse:

Caverject Dual SPC pkt 4.3, 4.4, 4.5, 24.03.2017
 

PP-CAV-NOR-0008