Caverject Dual dosering

Caverject Dual administreres ved direkte intrakavernøs injeksjon ved hjelp av en injeksjonsnål som følger med pakningen. Det er mest vanlig å injisere langs den dorsolaterale delen av den proksimale tredjedelen av penis. Synlige vener bør unngås. Såvel side som injeksjonssted på penis skal endres fra en injeksjon til den neste.
 
De første injeksjonene med Caverject Dual skal administreres av helsepersonell og det bør sikres at pasienten har fått korrekt opplæring og behersker riktig injeksjonsteknikk før Caverject Dual kan injiseres i hjemmet. Pasientene bør kontrolleres regelmessig (f.eks. hver 3. måned), spesielt i den første tiden med egeninjisering, da dosen kan måtte justeres.

Dosen med Caverject Dual bør innstilles individuelt for hver pasient, ved nøye titrering ved legekontroll. Det bør velges den laveste virksomme dosen som gir pasienten en tilstrekkelig ereksjon til å gjennomføre et samleie.

Det er anbefalt å gi en dose hvor ereksjonen ikke varer i mer enn én time. Dersom ereksjonen har lengre varighet bør dosen reduseres. Flertallet av pasienter får tilfredsstillende effekt på doser mellom 5 og 20 mikrogram.

Caverject Dual engangssprøyte er utformet for å gi trinnvis dosering på 25 % av den nominelle dosen. Doser over 40 mikrogram alprostadil er vanligvis ikke berettiget. Følgende doser Caverject Dual kan gis:

Pakning   Innstillbare doser
Caverject Dual 10 mikrogram/0,5 ml    2,5 / 5 / 7,5 / 10 mikrogram
Caverject Dual 20 mikrogram/0,5 ml     5 / 10 / 15 / 20 mikrogram


Behandling

Den initiale dosen alprostadil mot erektil dysfunksjon av vaskulær, psykogen eller blandet etiologi er 2,5 mikrogram. Hvis første dosen gir liten respons gis 5 mikrogram den andre gangen, eller 7,5 mikrogram hvis det ikke oppnås respons. Deretter økes dosen i trinn på 5-10 mikrogram, inntil en optimal dose er innstillet. Dersom den gitte dosen ikke gir noen effekt kan nærmeste høyere dose gis innen en time. Dersom man får effekt bør det gå et døgn før neste dose gis.
Se punkt 4 i bruksanvisningen på nettsiden.
 

Relaterte terapiområder

Referanse:
Caverject Dual SPC pkt. 4.2, 24.03.2017
PP-CAV-NOR-0007