Caverject Dual bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): 
Smerter i penis.

Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Muskelkramper, Peyronie’s sykdom, sykdom i penis (inkludert fibrose, krumming og fibrotisk knute), forlenget ereksjon, hematom på injeksjonsstedet, ekkymose.

Den vanligste bivirkningen etter bruk av intrakavernøs injeksjon var smerte i penis. Tredve prosent av pasientene rapporterte om smerte minst en gang, imidlertid ble kun 11 % av disse assosiert med selve injeksjonen. I de fleste tilfellene ble smerten vurdert til mild eller moderat. Tre prosent av pasientene avsluttet behandlingen på grunn av smerte. 

Penil fibrose, inklusive angulering, fibrøse noduli og Peyronies sykdom, ble rapportert hos 3 % av pasientene i kliniske forsøk totalt. I en studie med selvinjisering, der behandlingstiden varte i opptil 18 måneder, var imidlertid forekomsten av penil fibrose omtrent 8 %. 

Hematom og ekkymose på injeksjonsstedet som er relatert til injeksjonsteknikken mer enn til effekten av alprostadil, ble rapportert av 3 % respektive 2 % av pasientene. Forlenget ereksjon (ereksjon på 4-6 timer) oppstod hos 4 % av pasientene. Priapisme (smertefull ereksjon i mer enn 6 timer) oppstod hos 0,4 %. I de fleste tilfellene forsvant ereksjonen spontant.

For fullstendig oversikt over bivirkninger se preparatomtalen.

Referanse:

Caverject Dual SPC pkt. 4.8, 24.03.2017

PP-CAV-NOR-0007