Caverject Dual administrasjonsmåte

Caverject Dual administreres ved direkte intrakavernøs injeksjon ved hjelp av en injeksjonsnål som følger med pakningen. Det er mest vanlig å injisere langs den dorsolaterale delen av den proksimale tredjedelen av penis. Synlige vener bør unngås. Såvel side som injeksjonssted på penis skal endres fra en injeksjon til den neste.

De første injeksjonene med Caverject Dual skal administreres av helsepersonell og det bør sikres at pasienten har fått korrekt opplæring og behersker riktig injeksjonsteknikk før Caverject Dual kan injiseres i hjemmet. Pasientene bør kontrolleres regelmessig (f.eks. hver 3. måned), spesielt i den første tiden med egeninjisering, da dosen kan måtte justeres.  
 
Ved administrering av Caverject tokammerampulle benyttes en svært tynn nål. Som med alle tynne nåler er det en risiko for at nålen kan brekke. Det har vært rapportert tilfeller hvor nålen har brukket og en del av den blitt stående igjen i penis. I enkelte tilfeller har det vært behov for innleggelse på sykehus og kirurgisk fjerning. Hvis pasienten får gode instruksjoner om korrekt håndtering og injeksjonsteknikk, kan dette redusere risikoen for at nålen brekker. Pasientene må også få informasjon om at nåler som blir bøyd, ikke må brukes. De må heller ikke forsøke å rette ut en bøyd nål. De må i stedet ta ut nålen fra sprøyten, kaste den og sette en ny, ubrukt og steril nål på sprøyten. 

Referanse:

Caverject Dual SPC pkt. 4.4, 24.03.2017

PP-CAV-NOR-0007