Behepan sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler: Ingen spesielle forsiktighetsregler.
 

Referanse:

Behepan SPC pkt. 4.3 og 4.4, 22.02.2017

PP-GEP-NOR-0508