Behepan refusjon

B03B A01_1 Cyanokobalamin

Refusjonsberettiget bruk:
Klinisk eller laboratoriemessig påvist vitamin B12-mangel.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr
B81Anemi B12/folinsyremangel-
D99Intestinal malabsorbsjon-
D99Postoperativ malabsorbsjon IKA -
T91B12-vitaminmangel  -
T99Cystisk fibrose-
ICD Vilkår nr
D51Anemi ved B12-vitaminmangel -
E53.8Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer -
E84Cystisk fibrose  -
K90Intestinal malabsorpsjon-
K91.2Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted-

Vilkår:
Ingen spesifisert.

Relaterte terapiområder

PP-GEP-NOR-0508