Behepan indikasjon

Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og "blind loop" syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan medføre redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.

Relaterte terapiområder

Referanse:

Behepan SPC punkt 4.1, 22.02.2017

PP-GEP-NOR-0508