Behepan dosering
 

Remisjonsbehandling

2 tabletter to ganger daglig i én måned.
Ved alvorlige akutte tilfeller med påvist eller mistenkt nevropati, der det er nødvendig med rask påfylling av B12-lagrene, kan vitamin B12 i første omgang gis som intensiv injeksjonsbehandling, etterfulgt av peroral vedlikeholdsbehandling.

 
Vedlikeholdsbehandling

1–2 tabletter daglig, helst på fastende mage.

Referanse:

Behepan SPC punkt 4.2, 22.02.2017

PP-GEP-NOR-0508