Behepan bivirkninger

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet:
Sjeldne: anafylaksi, feber

Hud- og underhudssykdommer:
Sjeldne: aknelignende utslett, urticaria

Referanse:

Behepan SPC pkt. 4.8, 22.02.2017

PP-GEP-NOR-0508