Behepan logo

Behandling av vitamin B12-mangel

Behepan® (cyanokobalamin) 1 mg tabletter er et peroralt legemiddel til behandling av vitamin B12-mangel.

Vitamin B12 er et essensielt vitamin hos mennesker og er viktig for utvikling av røde blodceller, for vekst og for å opprettholde normal funksjon av nervesystemet. Døgnbehovet for vitamin B12 hos voksne er minimum 1-2,5 mikrogram.1

Ved peroral tilførsel av rent vitamin B12 skjer absorpsjon via passiv diffusjon uten binding til intrinsisk faktor (IF). Dette opptaket skjer direkte proporsjonalt med dosen som gis, og har blitt estimert til 1% av denne. Den anbefalte doseringen med 1-2 tabletter Behepan daglig som vedlikeholdsbehandling dekker dagsbehovet ved B12-mangel.2
 

Nyttig om Behepan

Relaterte terapiområder

Referanser:

1. Norsk elektronisk legehåndbok, Vitamin B12 mangel, 26.04.2017
2. Behepan SPC punkt 5.2, 22.02.2017
 

PP-GEP-NOR-0508