Symptomer

Symptomer på Crohns sykdom avhenger i stor grad av hvilke deler av mage-tarmkanalen som er rammet og i hvilken grad man er rammet.

De vanligste symptomene er primært preget av kolikkpregede abdominalsmerter, diarè og perianale lidelser. Mange opplever meteorisme, kvalme, brekninger, anoreksi, vekttap, blødninger og malabsorpsjon. Perianal/perioral sykdom kan være første tegn til mer utbredt sykdom og man kan oppleve fissurer, perianale abcesser eller fistler. Hevelser/kuler i lepper og aftøse sår i munnen forekommer. Fisteldannelse til mesenteriet er som oftest asymptomatiske, men kan gi intraabdominale- eller retroperitoneale abcesser med feber, frysninger og øm abdominal oppfylning. Fisteldannelse fra kolon til tynntarmen eller magesekken kan gi overvekst av bakterier med påfølgende diarè, vekttap og malabsorpsjon. Ekstraintestinal sykdom er karakterisert ved artritt, erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, episkleritt, iridosyklitt, bekhterevs sykdom og tromboemboliske episoder. Ekstraintestinal sykdom kan gi veksthemming hos barn.

I tillegg forekommer galle- og nyresten, samt lever-, nyre- og lungesykdom oftere hos pasienter med ekstraintestinal sykdom. Tarmobstruksjon kan oppstå som følge av en innsnevring av tynntarmslumen etter spasmer, inflammasjon og fibrotisk stenose. Tarmobstruksjon er typisk i sene stadier av Crohns sykdom grunnet kronisk fibrose og typiske symptomer er oppblåsthet etter måltider, smerter og høye rumlelyder.

Bestill pasienthefte

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 08.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 08.05.2018)

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0593