Diagnostisering av Crohns sykdom


Ved diagnostisering av Crohns sykdom er følgende laboratorieprøver aktuelle:  

 • hemoglobin
 • leukocytter
 • trombocytter
 • SR
 • CRP
 • kreatinin
 • albumin
 • leverenzymer

Forhøyet CRP kombinert med lav albumin tyder på sykdomsaktivitet. I tilfeller hvor det gjøres en utvidet diagnostikk på sykehus er det aktuelt å bestemme folat, B12, vitamin D, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, jern, TIBC og ferritin. 


Jernmangel, lav B12 og lave folsyre-verdier er vanlig ved Crohns sykdom, i tillegg kan det oppstå elektrolyttforandringer som følge av diarè. Kalprotektin i avføring er økt ved Crohns sykdom. For å utelukke infeksiøse differensialdiagnoser er det viktig å gjennomføre en bakteriologisk test av avføringen.

Andre undersøkelser som kan være aktuelle er:

 • koloskopi
 • kapselendoskopi
 • øsofagogastroduodenoskopi
 • ultralyd
 • MR
 • CT
 • røntgen av tynntarmen med sonde

Generelle råd ved diagnostisering og utredning

Hvis det er mistanke om Crohns sykdom bør personen henvises til spesialist for diagnose slik at behandling kan igangsettes. I de tilfeller hvor personen opplever magesmerter og diarè kombinert med tilleggsfunn av vekttap, jernmangel, og/eller økt CRP bør det mistenkes Crohns. Mange personer som utvikler inflammatorisk tarmsykdom i ung alder opplever psykiske problemer med tendens til depresjon, angst og dårlig selvbilde. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle sekundære psykiske problemer.  
 

Bestill pasienthefte

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 09.05.2018)


FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0593