Behandling av Crohns sykdom


Målet for behandlingen av Crohns sykdom er rask symptomlindring og kontroll på inflammasjonen. På lengre sikt er målet opprettholdelse av sykdomskontroll og å forebygge tilbakefall. Dagens medisinske behandling av Crohns sykdom er ikke kurativ, men målet er å indusere og vedlikeholde remisjon.
Pasienter som opplever komplikasjoner som stenose, fistel, abscess, blødninger, og fortsatt sykdom til tross for medikamentell behandling kan vurderes for kirurgi. Kirurgisk behandling er ikke kurativ, og majoriteten av pasienter med Crohns sykdom må opereres en eller flere ganger i løpet av livet.

Ikke-medikamentell behandling

  • Ikke-medikamentelle tiltak rettes spesielt mot optimal ernæringstilstand for å unngå mangel på vitaminer og mineraler
  • Noen pasienter kan oppnå positive effekter med ett fiberrikt kosthold
  • Hos pasienter med diaré/steatoré som følge av tynntarmssykdom/reseksjon kan det være aktuelt med ett fettredusert kosthold

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling er avhengig av sykdommens alvorlighet. Ved mild aktiv sykdom er det ofte ikke behov for medikamentell behandling. 
For medikamentell behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, Legemiddelhåndboken (T 12) eller annen relevant litteratur og behandlingsretningslinjer.

Tiltak og råd ved Crohns sykdom

Det er vist at røyking øker risikoen for residiv av Crohns sykdom og pasienter med Crohns sykdom som røyker bør oppfordres til å slutte. Det er viktig med tett oppfølging av pasienter med Crohns sykdom, blant annet for å unngå sekundære psykiske problemer.

Bestill pasienthefte

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
 

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0593