Årsaker til Crohns sykdom


Årsaken til Crohns sykdom er ukjent, men det antas at genetikk, immunologi, miljø og infeksjoner er involvert i sykdomsutviklingen. Immunsystemet tolker signaler fra tarmens mikroflora feil, denne feiltolkningen aktiverer T-celler i tarmens mukosa, inflammasjonen forsterkes og vedlikeholdes av proinflammatoriske mediatorer. Crohns sykdom er en type-1 T-celle respons og det er vist en økt produksjon av TNF-α, interferon-γ og interleukin-12. 

Genetikk

  • Genetikk antas å spille en større rolle i utviklingen av Crohns sykdom sammenlignet med ulcerøs kolitt
  • Hos barn hvor en av foreldrene har inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) er risikoen 10 % for at barnet utvikler inflammatorisk tarmsykdom. I tilfeller hvor begge foreldrene har inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for at barnet utvikler sykdom 30%
  • Flere gener antas å være involvert i sykdomsutviklingen og det er påvist at en mutasjon i NOD2 genet på kromosom 16 predisponerer for utviklingen av Crohns sykdom.   

Miljøfaktorer

  • Røyking øker risikoen for utviklingen av Crohns sykdom og reduserer effekten av medisinsk behandling
  • NSAIDs kan bidra til utvikling av Crohns sykdom
  • Tarmflora

Immunologi

  • Den totale effekten av genetikk og miljø gir en vedvarende stimulering av slimhinnens immunrespons
  • Det er påvist kvalitative forskjeller i karakteristiske forandringer mellom ulcerøs kolitt og Crohns sykdom
  • Aktiveringen av slimhinnens immunrespons medfører en produksjon av uspesifikke inflammasjonsmediatorer

Det er identifisert en rekke pro- og antiinflammatoriske cytokiner ved Crohns sykdom, og ubalansen mellom disse cytokinene antas å være viktig for utviklingen av sykdommen. I tillegg vil nedbrytningsprodukter fra pro- og antiinflammatoriske cytokiner kunne direkte eller indirekte bidra til vevsskade og celledød. Identifikasjonen av ulike cytokiner ved Crohns sykdom har gjort at dagens terapi er mer målrettet enn tidligere. 

Bestill pasienthefte

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Referanser:


www.legemiddelhandboka.no, T12.6.2 Crohns sykdom (sett 09.05.2018)
Norsk elektronisk legehåndbok, Crohns sykdom (sett 09.05.2018)

FKtekst Inflectra

PP-GEP-NOR-0593