Synarela sikkerhetsinformasjon

Skal ikke brukes ved overfølsomhet overfor virkestoffet, GnRH, GnRH-analoger eller noen av hjelpestoffene, ved udiagnostisert unormal vaginal blødning. Preparatet må ikke brukes under graviditet eller amming.

Under behandling sees en reduksjon av bentettheten. Etter 6 måneders behandling en gjennomsnittlig reduksjon i vertebral trabekulær bentetthet 8,7 %  og total vertebral benmasse 4,3 %. Remineralisering ses etter avsluttet behandling. Hvis ytterligere behandling overveies etter én behandlingssyklus, anbefales det å måle bentettheten.

Forekomst av ovariecyster er sett, særlig hos pasienter med PCO, se SPC for mer info. Ikke-hormonelle antikonsepsjonsmidler anbefales under behandlingen. Hemmer hypofysegonadesystemet, diagnostisk test av hypofysegonadefunksjonen under behandling og 4 til 8 uker etter, kan gi feilaktige resultater.

Økt risiko for depressive episoder ved behandling med GnRH-agonister. Pasientene bør informeres. Klinisk erfaring foreligger kun for kvinner over 18 år. Preparatet inneholder benzalkoniumklorid, kan gi sammentrekninger av luftveiene og ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk. 

Samtidig bruk av slimhinneavsvellende midler frarådes. Ved bruk av slimhinneavsvellende oxymetazolinhydroklorid 30 minutter før administrering av nafarelinacetat ble nasal absorpsjon av nafarelinacetat redusert.
 

PP-SYN-NOR-0013