Synarela oppbevaring

Flasken oppbevares ved høyst 25° C, og må ikke fryses.
Flasken skal oppbevares stående i ytteremballasjen.
 

PP-SYN-NOR-0013