Synarela dosering 

Endometriose 
400 mikrogram daglig fordelt på en spray (200 mikrogram) i det ene neseboret om morgenen og en spray (200 mikrogram) i det andre neseboret om kvelden i 6 måneder. 

Behandlingstid utover 6 måneder anbefales ikke. 
Behandlingen skal påbegynnes på menstruasjonens 2.-4. dag. 

In vitro-fertilisering 
200-400 mikrogram 2 ganger i døgnet. 
Behandlingstiden vil vanligvis være ca. 4 uker dersom det benyttes nedregulering (2 uker for nedregulering og 2 uker i forbindelse med hMG- eller FSH-stimulering). 
Dersom det benyttes «flare up»-regime vil behandlingstiden være 10-14 dager. 

Samtidig bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/spray hemmer absorpsjonen av nafarelin, og bør administreres minst 30 minutter etter Synarela. 
Nysing under eller umiddelbart etter dosering kan påvirke absorpsjonen. Om nysing oppstår under administreringen bør dosen gjentas.
 

PP-SYN-NOR-0013