Hvorfor vi er her? 

Legemiddelindustrien har forandret seg de siste årene. Som en konsekvens av at våre hverdager har blitt digitale, blir det mindre besøk med fysisk tilstedeværelse ute i vårt langstrakte land. Med denne bloggen vil vi forsøke å få til en tettere kommunikasjon med dere som jobber i helsevesenet. Vi ønsker også at det er enklere å komme i kontakt med oss ved å invitere til flere mulige kanaler dere kan nå oss på.

Samtidig som at bloggen gir oss fantastiske muligheter til å nå ut til nettopp deg med vårt budskap, håper vi at det også møter ditt behov uansett hvor du jobber eller hva slags stilling innen helsevesenet du har i dag. 

Vi i Pfizer er ikke bare eksperter på våre produkter, men vi ønsker også å bidra til riktig legemiddelbruk. Felles interesser er at vi setter pasienten i sentrum og vi håper å bidra til en enda mer effektiv dialog med pasientene. 

 

 

Morten L. Tangnes

Morten L. Tangnes - Country Lead Norway - Pfizer Essential Health

Blogg

De første biotilsvarende legemidlene

Biotilsvarende legemidler kommer i ulike former og brukes til en rekke sykdommer. Flere pasienter over hele Europa får nå tilgang til denne typen avansert medisin.

blogg
Blogg

Biotilsvarende – De første biotilsvarende legemidlene (836)

Biotilsvarende legemidler får aksept blant sine brukere, selv om enkelte aspekter fortsatt gir anledning til bekymring.

blogg