Last ned og bestill

Pasienthefte Crohns
Brosjyre Materiell for pasient

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Pasienthefte ulcerøs kolitt
Brosjyre Materiell for pasient

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Pasienthefte om ulcerøs kolitt (PP-GEP-NOR-0541)

Brosjyre Materiell for pasient

Inflectra pasientkort

Pasientkort på Inflectra

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Zavicefta dosekort

Dosekort for Zavicefta. PP-ZVA-NOR-0042

Brosjyre Materiell for pasient

Dyp venetrombose og lungeemboli

Hefte til pasient om dyp venetrombose og lungeemboli. PP-GEP-NOR-0074

Brosjyre Materiell for pasient

Teknisk brukerveiledning for Fragmin

Hefte om teknisk brukerveiledning for Fragmin. PP-FRA-NOR-0105

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4)

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4) PP-FRA-NOR-0132

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0111

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra sikkerhetsinformasjon (for leger)

.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Til barn med inflammatorisk tarmsykdom

Hefte med sikkerhetsinformasjon til barn med inflammatorisk tarmsykdom.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra screening

Screeningsskjema på Inflectra

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra infusjonsplan hver 8. uke

Hefte med oversikt over infusjonsbehandlingene – hver 8. uke.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra infusjonsplan hver 6. - 8. uke

Hefte med oversikt over infusjonsbehandlingene – hver 6. - 8. uke.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Brukerveiledning for Caverject Dual

PP-CAJ-NOR-0009

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Venøs tromboembolisme og cancer (Brosstad)

Hefte om Venøs tromboembolisme og cancer, av professor emeritus Frank Brosstad. PP-FRA-NOR-0049

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin treningspute for injeksjoner

Brukes under opplæring av pasienter i sprøytesetting. PP-FRA-NOR-0041

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0108

Studie

ICE studie

En prospektiv multisenter fase IIIb studie med åpen design ble utført for å evaluere effekt og sikkerhet av anidulafungin for behandling av candidaemi / invasiv candidiasis (C / IC) hos utvalgte ICU pasientpopulasjoner

Pasienthefte Crohns
Brosjyre Materiell for pasient

Pasienthefte Crohns

Hefte til pasient om Crohns (PP-GEP-NOR-0540)

Pasienthefte ulcerøs kolitt
Brosjyre Materiell for pasient

Pasienthefte ulcerøs kolitt

Pasienthefte om ulcerøs kolitt (PP-GEP-NOR-0541)

Brosjyre Materiell for pasient

Inflectra pasientkort

Pasientkort på Inflectra

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Zavicefta dosekort

Dosekort for Zavicefta. PP-ZVA-NOR-0042

Brosjyre Materiell for pasient

Dyp venetrombose og lungeemboli

Hefte til pasient om dyp venetrombose og lungeemboli. PP-GEP-NOR-0074

Brosjyre Materiell for pasient

Teknisk brukerveiledning for Fragmin

Hefte om teknisk brukerveiledning for Fragmin. PP-FRA-NOR-0105

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4)

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4) PP-FRA-NOR-0132

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0111

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra sikkerhetsinformasjon (for leger)

.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Til barn med inflammatorisk tarmsykdom

Hefte med sikkerhetsinformasjon til barn med inflammatorisk tarmsykdom.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra screening

Screeningsskjema på Inflectra

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra infusjonsplan hver 8. uke

Hefte med oversikt over infusjonsbehandlingene – hver 8. uke.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Inflectra infusjonsplan hver 6. - 8. uke

Hefte med oversikt over infusjonsbehandlingene – hver 6. - 8. uke.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Brukerveiledning for Caverject Dual

PP-CAJ-NOR-0009

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Venøs tromboembolisme og cancer (Brosstad)

Hefte om Venøs tromboembolisme og cancer, av professor emeritus Frank Brosstad. PP-FRA-NOR-0049

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin treningspute for injeksjoner

Brukes under opplæring av pasienter i sprøytesetting. PP-FRA-NOR-0041

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0108

Studie

ICE studie

En prospektiv multisenter fase IIIb studie med åpen design ble utført for å evaluere effekt og sikkerhet av anidulafungin for behandling av candidaemi / invasiv candidiasis (C / IC) hos utvalgte ICU pasientpopulasjoner

PP-GEP-NOR-0550