Biotilsvarende

Biotilsvarende legemidler - fra brukernes perspektiv

Basert på intervju med Steffen Thirstrup & Thomas Dörner
Vitenskapelige sammenslutninger som ECCO er nå svært positive til biotilsvarende legemidler. Det samme gjelder for European Society of Medical Oncology (ESMO), som ser biotilsvarende legemidler som et nødvendig og aktuelt alternativ for leger, pasienter og helsevesenet.1

Men er behandlende leger og pasientene enige i dette? Er biotilsvarende legemidler akseptert blant brukerne?

Professor og revmatolog Thomas Dörner har fulgt biotilsvarende legemidler helt fra starten av. Han arbeider i Department of Rheumatology and Clinical Immunology på Charité Universitätsmedizin i Berlin, og har behandlet mange pasienter med revmatoid artritt med både biologiske og biotilsvarende legemidler.

"Etter min mening har konseptet med biotilsvarende legemidler levd opp til lovnaden. Så langt har det verken vært problemer med sikkerheten eller effekten," forteller han.

"Noen leger deler min mening. Andre er fortsatt avventende og er bekymret for sikkerheten og mangel på erfaringer. Men mulighetene som er knyttet til bruk av biotilsvarende legemidler og reduserte kostnader, er velkjent blant de fleste. 

På spørsmålet om pasientene er komfortable med hensyn til bytte fra biologiske til biotilsvarende legemidler, forklarer Thomas Dörner:

"Bekymringen er størst blant pasientene. Dette kan blant annet være fordi det lille, men viktige faktumet at pasientene blir direkte berørt av behandlingen."  

Erfaringer, som bare kommer med tiden, kan vise seg å bli den viktigste faktoren for å sikre full aksept av biotilsvarende legemidler. Prosessen med å inkludere små molekylære generiske legemidler og oppnå bredere aksept i klinisk praksis tok år. En tilsvarende prosess med biotilsvarende legemidler vil også ta tid, selv og kjennetegnene og arbeidet med lovgivningen er annerledes. 
 

Aktuelle artikler

Demokratisering og et bærekraftig helsevesenMed inntreden av biotilsvarende legemidler, får flere pasienter over hele Europa tilgang til avansert medisin og mulighet til behandling tidligere i sykdomsforløpet.


De første biotilsvarende legemidleneBiotilsvarende legemidler kommer i ulike former og brukes til en rekke sykdommer. Flere pasienter over hele Europa får nå tilgang til denne typen avansert medisin.

Lær mer

References

9. Tabernero J, Vyas M, Giuliani R et al. Biosimilars: a position paper of the European Society for Medical Oncology, with particular reference to oncology prescribers. ESMO Open. 2017 Jan 16;1(6):e000142. Available here

PP-GEP-NOR-0570